Anthem

El Cant Del Barca

Tot el camp
The whole stadium
És un clam
cheers loudly
Som la gent blaugrana
We’re the blue and maroon supporters
Tant se val d’on venim
No matter where we come from
Si del sud o del nord
Be it south or north
Ara estem d’acord estem d’acord
Now we all agree – we all agree 
Una bandera ens agermana
One flag unites us as brothers

Blaugrana al vent
Blue maroon in the wind
Un crit valent
A valiant cry
Tenim un nom que el sap tothom
We have a name everyone knows
Barça, Barça, Baaarça!

Jugadors
Players
Seguidors
Supporters
Tots units fem força
United we are strong
Són molts anys plens d’afanys
Many years full of support
Són molts gols que hem cridat
We have cheered many goals
I s’ha demostrat s’ha demostrat
And we have shown – we have shown
Que mai ningú no ens podrà tòrcer
That no one can ever break us

Blaugrana al vent
Blue maroon in the wind
Un crit valent
A valiant cry
Tenim un nom que el sap tothom
We have a name everyone knows
Barça, Barça, Baaarça!

 

 

(Visited 111 times, 1 visits today)